A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Identyfikacja i rejestracja zwierząt (IRZ)

 

Celem Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt jest przede wszystkim możliwość ustalenia miejsc pobytu i przemieszczeń zwierząt gospodarskich, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kontrola przemieszczeń zwierząt wspomagająca zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
Na System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt, obejmujący bydło, owce, kozy oraz świnie składają się następujące elementy:
 • Rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada tych zwierząt (Centralna Baza Danych),
 • Znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaże (świnie),
 • Paszporty bydła,
 • Księgi rejestracji zwierząt prowadzone przez ich posiadacza w siedzibie stada,
 • Dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).

OBOWIĄZKI POSIADACZA ZWIERZĄT W RAMACH SYSTEMU IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT
 

Do obowiązków nałożonych na posiadaczy zwierząt należą:
 

 • Zgłoszenie się do ARiMR w celu uzyskania numeru producenta.
 • Rejestracja siedziby stada.
 • Prawidłowe oznakowanie zwierząt:
  •  w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła,
  •  w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz,
  •  w terminie 30 dni od dnia urodzenia - w przypadku świń.
 • Rejestracja zwierząt w biurach powiatowych ARiMR - urodzenie, przywóz z państw spoza UE, kupno z państw UE.
 • Posiadanie paszportu dla każdej sztuki bydła znajdującej się w gospodarstwie.
 • Zgłaszanie do ARiMR na formularzach dostępnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR wszystkich  zdarzeń dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych:
  • przemieszczeń (kupno, sprzedaż, wywóz, sprzedaż do państw UE),
  • padnięć, uboju oraz
  • zgłoszenie dodatkowego oznakowania świń numerem siedziby stada w której przebywa powyżej 30 dni.
 • Prowadzenie w gospodarstwie księgi rejestracji odrębnie dla każdej siedziby stada bydła, owiec, kóz i świń. Wpisu do księgi rejestracji dokonuje się bezpośrednio po zaistnieniu zdarzenia objętego obowiązkiem wpisu, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 • Prowadzenie spisu bydła, owiec, kóz i świń w stadzie co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.
 • Zaopatrywanie owiec i kóz, w przypadku przemieszczania tych zwierząt na terenie Polski, w dokument przewozowy dla owiec i kóz.
 
Obowiązki posiadacza zwierząt zostały określone w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U.2017.546)

Przygotowała Aleksandra Mossakowska
źródło zdjęcia: www.agrosukces.pl
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021