A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Przyjmowanie próbek do ZHW Szczecin i ZHW O/Koszalin w okresie świątecznymDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Transport zwierząt i traces

   

TRACES (TRAde Control and Expert System)

Znalezione obrazy dla zapytania network europa

   

Unijny system kontroli i powiadamiania o przemieszczeniach zwierząt żywych oraz niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego przez terytorium państw członkowskich UE.   

         Służy do nadzoru nad :

•wymianą   wewnątrzunijną

•importem i tranzytem z krajów trzecich,

         •eksportem zwierząt do krajów trzecich.

        Założenia systemu

    • Wszystkie państwa członkowskie UE używają systemu TRACES do wystawiania dokumentów wwozu          CVEDA,          CVEDP   oraz świadectw INTRA w obrocie wewnątrzwspólnotowym, zgodnie z dostępnymi wzorami, wprowadzając przez Internet dane do centralnej bazy w Luxemburgu,

   • Właściwy organ weterynaryjny wystawiający dokument (graniczny lekarz, powiatowy lekarz) uprawomocnia – zatwierdza  dokument,

   • W systemie rejestrowane są wyniki weterynaryjnej kontroli zwierząt lub produktów

           Wszystkie państwa członkowskie UE zgłosiły organy władzy weterynaryjnej jako tzw. jednostki   systemu TRACES:

• Jednostka centralna– kompetentny centralny organ weterynaryjny ds. zdrowia – GIW
• Jednostki regionalne– kompetentne regionalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – WIW-y
• Jednostki lokalne– kompetentne lokalne organy weterynaryjne ds. zdrowia – PIW-y

            Posterunki Kontroli GranicznejPKG (BIP) – organy weterynaryjne określone w art. 2(2) punkt g Dyrektywy 97/78/EC                               oraz  art.2(2) punkt f Dyrektywy 91/496/EEC

            • Organy władzy weterynaryjnej zgłoszone przez państwa członkowskie do systemu TRACES muszą być wyposażone w         odpowiedni sprzęt komputerowy i łącze do Internetu niezbędne dla prawidłowego do funkcjonowania systemu.

            • Każda miejscowość posiadająca kod pocztowy jest przydzielona do jednostki lokalnej, przez którą jest nadzorowana oraz do jednostki regionalnej, do której przynależy dana jednostka lokalna.

            • Każdy organ władzy weterynaryjnej zgłoszony do systemu jest reprezentowany przez zarejestrowanych użytkowników,  którzy mają uprawnienia odpowiadające organowi.

            • Inni zarejestrowani użytkownicy systemu to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze nadzorowane przez organy władzy weterynaryjnej

            Kolejność działań

            1.Wpisanie świadectwa do systemu – PIW (PKG) lub osoba reprezentująca podmiot gospodarczy

            2.Wstępne zatwierdzanieprzez lekarza (pre-walidacja) - opcjonalnie

            3.Zatwierdzenie (walidacja) przez lokalne władze weterynaryjne  PIW lub PKG

            4.Przewóz towaru ze świadectwem z ewentualną  kontrolą w miejscach odpoczynku (PIW)

            5.Kontrola w miejscu dostawy lub przekroczenia granicy (PIW lub PKG)

       CEL

System służy do:

1.wystawiania świadectw weterynaryjnych dla żywych zwierząt i pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego            w   handlu wewnątrzunijnym,

2.wystawiania dokumentów CVED dla wwożonych na terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktó z  państw trzecich ,

3.prowadzenia nadzoru weterynaryjnego

         Przesyłki  rejestrowane w systemie TRACES

            1.Handel wewnątrz Wspólnoty zwierzętami i pewnymi  produktami (materiał biologiczny, materiał wysokiego ryzyka).

            2.Wywóz  (eksport) do państw trzecich zwierząt i produktów.

            3.Przywóz (import) zwierząt i produktów pochodzących z państw trzecich.

            4.Przewóz (tranzyt) przez terytorium państw członkowskich UE zwierząt i produktów z państw trzecich  przeznaczonych  na eksport do państw trzecich.

            5.Przywóz produktów, objętych art. 8 ust. 4 Dyrektywy Rady 97/78/WE,  które muszą być monitorowane począwszy od  PKG wwozu, do zakładu przeznaczenia (kanalizacja).

            6.Powtórny wwóz na terytorium UE produktów pochodzenia wspólnotowego, nie przyjętych przez kraj trzeci.

            7.Przywóz produktów objętych art. 8 ust. 1 Dyrektywy Rady 97/78/WE.

            8.Przywóz (import) produktów z państwa trzeciego nie spełniających wymagań przywozowych, przeznaczonych do  magazynów w strefach wolnocłowych, magazynów wolnocłowych, magazynów celnych, na zaopatrzenie statków.

            9.Przywóz (import) produktów, które nie mają zezwolenia, przeznaczone do przetwórstwa w państwie członkowskim.

          10.Przewóz mączki zwierzęcej, mięsa i kości pochodzących ze ssaków, oraz portugalskich środków żywienia zwierząt.

        TRACES - jak to działa ?

            Świadectwo INTRA wprowadza do systemu  Powiatowy Lekarz Weterynarii.

            O przesyłce powiadamiany jest właściwy organ weterynaryjny państwa członkowskiego będącego docelowym    miejscem   dostawy, jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna    w GIW (główny Inspektorat weterynarii) oraz właściwy WIW (Wojewódzki Inspektorat Weterynarii).

           Wywóz do państw trzecich

          Świadectwo INTRA wprowadza do systemu  PLW.

          O przesyłce powiadamiany jest właściwy PKG  lub BIP państwa członkowskiego, przez który towar opuszcza terytorium UE,    jednostki centralne państw członkowskich, przez które towar jest przewożony, a także jednostka centralna w GIW oraz właściwy WIW.

         Przywóz z państw trzecicch

        • zwierzęta są przeznaczone dla państwa członkowskiego lub regionu posiadającego specyficzne wymagania

        – zostały pobrane próbki do badań laboratoryjnych, ale wyniki nie są znane w momencie  gdy przesyłka  opuszcza  punkt     kontroli granicznej.

        – zapewniona jest kontrola fizyczna przez państwo członkowskie będące miejscem docelowym przywozu.

       Nie dotyczy zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonych lub przewożonych w celach niehandlowych.

 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś