A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Farmacja

Zadania:

 1. kontrola obrotu oraz kontrola ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 2. kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych produktów
  leczniczych weterynaryjnych, zakładów leczniczych dla zwierząt oraz podmiotów prowadzących
  obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza
  weterynarii;
 3. realizacja krajowego programu badań jakościowych produktów leczniczych weterynaryjnych
  i immunologicznych dopuszczonych do obrotu - w hurtowniach weterynaryjnych i zakładach
  leczniczych dla zwierząt;
 4. przygotowywanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza, jako organu I instancji
  w zakresie właściwości Zespołu;
 5. opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych
  weterynaryjnych;
 6. rejestrowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi
  weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;
 7. współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz
  innymi jednostkami w zakresie właściwości;.
 8. sporządzanie planów, sprawozdań oraz dokonywanie analiz w zakresie właściwości zespołu;
 9. tworzenie we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych,
  ilościowych i finansowych, stanowiących część planów Inspektoratu

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h