A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Farmacja

Zadania:

 1. kontrola obrotu oraz kontrola ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 2. kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych produktów
  leczniczych weterynaryjnych, zakładów leczniczych dla zwierząt oraz podmiotów prowadzących
  obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza
  weterynarii;
 3. realizacja krajowego programu badań jakościowych produktów leczniczych weterynaryjnych
  i immunologicznych dopuszczonych do obrotu - w hurtowniach weterynaryjnych i zakładach
  leczniczych dla zwierząt;
 4. przygotowywanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza, jako organu I instancji
  w zakresie właściwości Zespołu;
 5. opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych
  weterynaryjnych;
 6. rejestrowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi
  weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;
 7. współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz
  innymi jednostkami w zakresie właściwości;.
 8. sporządzanie planów, sprawozdań oraz dokonywanie analiz w zakresie właściwości zespołu;
 9. tworzenie we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych,
  ilościowych i finansowych, stanowiących część planów Inspektoratu

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń