A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pasze, utylizacja

Zespół ds. pasz i utylizacji

Zadania:

 • kontrolowanie sposobu wykonywania zadań inspekcji weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
 • kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego.
 • przygotowywanie dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów: decyzji, postanowień oraz odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • sporządzanie harmonogramów monitorowania występowania substancji niedozwolonych i pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszy;
 • koordynowanie realizacji Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 • organizacja szkoleń;
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych.
 • koordynowanie czynności pomiędzy Podpunktem Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii a Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt ( RASFF ).
 • wymiana informacji i współpraca z PIS, IJHARS, PIH i WIOŚ.
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii, wytwórni pasz leczniczych oraz w podmiotach sektora pasz i utylizacji na polecenie GLW lub WLW.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń