A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Pasze, utylizacja

Zespół ds. pasz i utylizacji

Zadania:

 • kontrolowanie sposobu wykonywania zadań inspekcji weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
 • kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego.
 • przygotowywanie dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów: decyzji, postanowień oraz odpowiedzi na skargi i wnioski;
 • sporządzanie harmonogramów monitorowania występowania substancji niedozwolonych i pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszy;
 • koordynowanie realizacji Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
 • organizacja szkoleń;
 • prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych.
 • koordynowanie czynności pomiędzy Podpunktem Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii a Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt ( RASFF ).
 • wymiana informacji i współpraca z PIS, IJHARS, PIH i WIOŚ.
 • przeprowadzanie kontroli doraźnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii, wytwórni pasz leczniczych oraz w podmiotach sektora pasz i utylizacji na polecenie GLW lub WLW.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h