A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Samochód o napędzie hybrydowym typu plug-in przeznaczony do realizacji zadań statutowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
BREXIT

Aktualizacja na dzień 08.04.2024 r.

Docelowy transgraniczny model operacyjny Wielkiej Brytanii BTOM: Wdrożenie

 

Etapowe wdrażanie BTOM rozpoczęło się 30 stycznia 2024 r. wraz z wprowadzeniem
certyfikacji niektórych rodzajów importowanych produktów.

Podczas etapu, który rozpocznie się 30 kwietnia 2024 r., zostaną wprowadzone
fizyczne kontrole importowe. Od 30 kwietnia 2024 r. przedsiębiorcy przewożący
towary do Wielkiej Brytanii muszą:

• Upewnić się, że towary z UE/EFTA są wprowadzane do Wielkiej Brytaniiprzez
odpowiednio wyznaczony punkt kontroli granicznej (BCP) lub punktkontroli (CP)
dla danego rodzaju towaru i przedstawić przesyłkę do kontroli
na wezwanie, gdzie mogą mieć miejsce kontrole dokumentów, tożsamości i
kontrole fizyczne oparte na ryzyku. Istniejące kontrole roślin i produktówroślinnych
wysokiego ryzyka z UE, Szwajcarii i Lichtensteinu zostaną
przeniesione z miejsc przeznaczenia (PoD) do BCP i CP.

• Przed złożeniem powiadomienia o przywozie należy przesłać dokumenty
NNNdo powiadomienia o przywozieCHED utworzonego w IPAFFS dla przesyłki
zawierającej ryby lub produkty rybołówstwa przeznaczone dospożycia przezludzi.

Rząd Wielkiej Brytanii już wcześniej organizował webinaria, aby wesprzeć przygotowanie
przedsiębiorców do etapowego wdrożenia BTOM przed 30 stycznia 2024 r.
Webinaria zostały nagrane i można je ponownie obejrzeć
tutaj: Border Target Operating Model September Online Sessions/Webinars - YouTube

 

Przed wprowadzeniem kontroli fizycznych 30 kwietnia 2024 r. rząd Wielkiej Brytanii
przeprowadzi dodatkowe seminaria internetowe, aby wesprzeć przedsiębiorców.
Harmonogram webinariów znajduje się poniżej:

 

BTOM: Przygotuj się do kontroli importu od 30 kwietnia '24 (produkty pochodzenia zwierzęcego)
Bilety, wt 9 kwi 2024 o 10:30 | Eventbrite

BTOM: Przygotuj się na nadchodzące kontrole importu od 24 kwietnia (skoncentrowane na roślinach)
Bilety, czwartek 11 kwietnia 2024 o 11:00 | Eventbrite

BTOM: Przygotuj się do kontroli importowych od 30 kwietnia '24 (produkty pochodzenia zwierzęcego)
Bilety, wtorek 23 kwi 2024 o 10:00 | Eventbrite

 

 

  

 

 

 

 

 

Docelowy transgraniczny model operacyjny Wielkiej Brytanii BTOM: Owoce
i warzywa w UE

 

BTOM dzieli przeprowadzanie kontroli granicznych na trzy kategorie ryzyka: niskiego,
średniego i wysokiego. Rząd Wielkiej Brytanii powiadomi przedsiębiorców
i partnerów handlowych z co najmniej 3-miesięcznym wyprzedzeniem,
jeśli kategoria ryzyka dla towaru ulegnie zmianie, chociaż zachowuje możliwość
wdrożenia środków ochronnych w odpowiedzi na ryzyko bioasekuracji.

 

Docelowy transgraniczny model operacyjny Wielkiej Brytanii BTOM:
wspólna opłata użytkownika

 

Od 30 kwietnia 2024 r. rząd Wielkiej Brytanii będzie pobierał wspólną
opłatę użytkownika w odniesieniu do wszystkich kwalifikujących się
towarów importowanych SPS wprowadzanych do Wielkiej Brytanii
przez port w Dover i Eurotunnel w hrabstwie Kent.

Wspólna opłata użytkownika będzie miała zastosowanie do importu
produktów zwierzęcych, roślin i produktów roślinnych wprowadzanych
do Wielkiej Brytanii przez port w Dover lub Eurotunnel, które kwalifikują
się do kontroli na rządowym przejściu granicznym. Będzie miało
to zastosowane do wszystkich kwalifikujących się towarów importowanych,
niezależnie od tego, czy dany towar zostanie wybrany
do kontroli fizycznej w planowanych rządowych obiektach BCP.

 

Rząd Wielkiej Brytanii przeprowadzi webinar, aby wesprzeć gotowość przedsiębiorców.
Szczegóły webinaru można znaleźć tutaj:
Common User Charge Rates Tickets, Wed 10 Apr 2024 at 09:30 | Eventbrite

 

Od 30 kwietnia 2024 r. za każdą linię towarową na wspólnym zdrowotnym dokumencie wejścia (CHED)
będą naliczane następujące stawki:

 

Typ towaru

Import

Tranzyt

Produkty pochodzenia zwierzęcego niskiego ryzyka (POAO)

£10 za linię towarową

£10 za linię towarową

Produkty pochodzenia zwierzęcego średniego ryzyka (POAO)

£29 za linię towarową ​​​​​​​

£10 za linię towarową

Produkty pochodzenia zwierzęcego wysokiego ryzyka (POAO)

£29 za linię towarową

£10 za linię towarową

 

Uwaga: opłaty za linie towarowe będą ograniczone do maksymalnie 5 towarów. W związku z tym, jeśli przesyłka
zawiera 10 towarów, wspólna opłata za użytkowanie będzie miała zastosowanie tylko do maksymalnie 5 linii towarowych.

Dodatkowe informacje można znaleźć za pośrednictwem odpowiednich linków poniżej:

 

Pytania techniczne i odpowiedzi dotyczące kontroli sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) - GOV.UK (www.gov.uk)

Ulotki informacyjne

Punkty kontroli granicznej - rośliny i produkty roślinne

Drzewa decyzyjne dotyczące produktów złożonych

Świadectwa zdrowia

Importowanie powiadomień za pomocą IPAFFS

Fitosanitarne Certyfikaty

Tranzyt towarów przez GB do UE, Islandii, Lichtensztainu, Norwegii i Szwajcarii

Gov.uk i portal z informacjami o roślinach

Wzory świadectw zdrowia dla eksportu żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do Wielkiej Brytanii - GOV.UK (www.gov.uk)

Sprawdź kategorie ryzyka przywozowego i powiązane przepisy dotyczące zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego przywożonych z UE do Wielkiej Brytanii, od 31 stycznia 2024 r. do GOV.UK r. (www.gov.uk)

Wielka Brytania: Punkty kontroli granicznej: przywóz zwierząt i produktów zwierzęcych - GOV.UK (www.gov.uk)

TOM kategoryzacja ryzyka - Brytyjski portal informacyjny dotyczący zdrowia roślin (defra.gov.uk)

Status upoważnionego operatora (AOS) - Brytyjski portal informacyjny dotyczący zdrowia roślin (defra.gov.uk)

TOM nagrania sesji online oraz pytania i odpowiedzi (Q&A) - Brytyjski portal informacyjny o zdrowiu roślin (defra.gov.uk)

Mapy granicznych punktów kontroli i punktów kontroli

Żywe zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego oraz żywność i pasza w punktach kontroli granicznej (BCP) niepochodzących od zwierząt w Wielkiej Brytanii - Moje Mapy Google

BCP, CP, lokalizacje IC dla roślin - Moje Mapy Google

Poprzednie webinaria

BTOM Wrześniowe sesje online/webinaria - YouTube

 

########################################################################################################################

31 stycznia 2024 r. wchodzi w życie pierwszy etap zmian opisanych w dokumencie docelowego transgranicznego modelu operacyjnego The Border Target.
Ustalony przez władze Wielkiej Brytanii harmonogram planowanych zmian w zakresie

kontroli granicznych dla produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z Unii Europejskiej do

Wielkiej Brytanii przedstawia się następująco:

·         31 stycznia 2024 r. - wprowadzenie wymogu stosowania eksportowych świadectw

zdrowia w przypadku eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego należących do

kategorii średniego ryzyka;

·         30 kwietnia 2024 r. - wprowadzenie kontroli dokumentów, tożsamości oraz kontroli

fizycznych dla produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kategorii średniego

ryzyka;

·         31 października 2024 r. - wprowadzenie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony S&S

(Safety and Security) dla towarów sprowadzanych z Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii.

Wprowadzona zostanie również redukcja wymaganych danych dot. importu

poprzez Single Trade Window, czyli system informatyczny pozwalający na przekazywanie

wszystkich dokumentów związanych z eksportem/importem towarów za pośrednictwem

jednej platformy.

W związku z powyższym zaktualizowana została strona internetowa GIW w zakresie

informacji o nowych zasadach wymiany handlowej z Wielką Brytanią, które dostępne są pod

następującymi linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/eksport-zwierzat-zywnosci-iproduktow-pochodzenia-zwierzecego-z-ue-do-wielkiej-brytanii;

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/wielka-brytania;

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/brexit---wazne-informacje;

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta.


W świetle zbliżających się zmian rząd Wielkiej Brytanii przygotował zestaw materiałów

mających na celu wsparcie przedsiębiorców zainteresowanych eksportem na rynek brytyjski:

·         cykl bezpłatnych webinariów na temat wdrożenia zasad BTOM:

https://www.eventbrite.com/cc/the-btom-what-are-the-sps-border-controls-2144279;

·         broszury informacyjne na temat BTOM:

https://www.gov.uk/government/publications/border-target-operating-model-informationleaflets-for-businesses.

Dodatkowo, Główny Inspektorat Weterynarii planuje zorganizować w II połowie stycznia br. wideospotkania informacyjne dla terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej oraz dla związków branżowych i zainteresowanych podmiotów.
Jeśli mieliby Państwo pytania dot. wymiany handlowej z Wielką Brytanią, które chcieliby poruszyć na spotkaniu, proszę o ich przesłanie do 12 stycznia br. drogą elektroniczną na adres: joanna.chil@wetgiw.gov.pl.


 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś