A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Aktualności

ODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIE

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów prywatnych uruchamiamy nową usługę odbioru próbek od Klientów.W nowym cenniku badań ZHW w Szczecinie pojawiła się pozycja 15.1 dotycząca tej usługi.

      Stawka urzędowa kosztów dojazdu w obie strony jest rozliczania według stawek za 1 km przebiegu pojazdu według aktualnego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  (Dz.U. 2023 poz. 5). Cena netto wynosi 1,15 zł za 1 km + 23% VAT = 1,41 zł.Tak liczoną usługę odbioru próbek stosuje się tylko do badań laboratoryjnych rozliczanych według cennika ZHW (tzw. badania właścicielskie). Nie dotyczy próbek przeznaczonych do badań rozliczanych według cennika urzędowego.

      Odbiór odpowiednio opakowanych i oznakowanych próbek, wraz ze zleceniem badań, a także ich dowóz do laboratorium jest ustalany indywidualnie między Zleceniodawcami a pracowniami diagnostycznymi ZHW, a realizowany jest na podstawie „Protokołów odbioru próbek”, w godzinach pracy laboratorium. Formularze protokołów odbioru próbek są dostępne na stronach internetowych ZHW (www.bip.wiw.szczecin, ebadania.eu,zhwkoszalin.pl). Laboratorium nie pobiera próbek. Odbiór próbek nie dotyczy zwłok zwierząt. Transport odbywa się samochodem służbowym. Na życzenie Klientów możemy zapewnić warunki chłodnicze transportu - temperatura 2-8°C (lodówki turystyczne: maksymalna głębokość 36 cm, szerokość 45 cm x 25 cm).

Próbki rutynowo odbierane są przezZHW w Szczecinie we wtorki i czwartki w godz. 8-11, a przez Oddział ZHW w Koszalinie w terminach ustalanych na bieżąco. Jeżeli nie jest możliwy odbiór próbek w zaplanowanym czasie, to pracownie ustalają inny możliwy termin. Prosimy o zgłaszanie odbioru próbek przynajmniej do godz. 12 dnia poprzedzającego odbiór próbek.

Możliwe jest ustalenie z Klientem regularnego odbioru próbek na podstawie jednego „Protokołu odbioru próbek”.

Płatności za odbiór próbek odbywają się w następujący sposób:

    - od stałych Klientów, na przykład z którymi podpisane jest porozumienie w sprawie zasad regulowania płatności i przesyłania e-faktur:  na podstawie faktury wystawionej przez laboratorium po zakończeniu badań,

    -  od nowych Klientów: przelewem na konto NBP: 81 1010 1599 0009 8322 3100 0000 najpóźniej w dniu odbioru próbek. Potwierdzenie przelewu można przesłać mailowo na adres: zhwsekretariat@wiw.szczecin.pl(dla Klientów ZHW w Szczecinie) lub sekretariat@zhwkoszalin.pl(dla Klientów O/ZHW w Koszalinie).

 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś