A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
Ochrona danych

Ochrona danych osobowych / RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

     1.  Administratorem danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki
          Lekarz Weterynarii z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337.
     2.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt
          z  Inspektorem Ochrony Danych - Moniką Lau pod adresem mailowym:
          iod@wiw.szczecin.pl .
     3.  Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie obowiązków
          prawnych nałożonych na Zachodniopomorskiego Lekarza Weterynarii mocą
          prawa - w szczególności Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji
          Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.). 
          Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e
          lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia.
     4.  Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie
          przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
     5.  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony
          w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 
          i archiwach.
     6.  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
               • prawo do dostępu do danych – art. 15 Rozporządzenia
               • prawo do sprostowania danych – art. 16 Rozporządzenia
               • prawo do usunięcia danych – art. 17 Rozporządzenia
               • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 Rozporządzenia
               • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – art. 21
                 Rozporządzenia
               • prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na
                 podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia, bez wpływu na zgodność
                 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
                 jej cofnięciem.
     7.  Każdy, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi
          do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
          gdy  uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora
          niezgodnie z przepisami Rozporządzenia.
     8.  Podanie danych osobowych jest:
               • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
               • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie
                 umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji
                 czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
      9.  Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
           międzynarodowej.
    10.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
           i nie będą profilowane.

Lista załączników:
obowiązek informacyjny BIP [15657 bajtów]
 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś