A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZHW Szczecin

Przyjmowanie próbek do badań w okresie przedświątecznym

Zakład Higieny Weterynaryjnej

ul. Ostrawicka 2, 71-337 Szczecin, tel. 091 48 98 225, fax 091 48 98 245

e-mail: zhwsekretariat@wiw.szczecin.pl

Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej – lek.wet. Elżbieta Grądzka
e-mail: egradzka@wiw.szczecin.pl  tel. 091 4898211

Zakład Higieny Weterynaryjnej Szczecin O/Koszalin
ul. Połczyńska 72, tel. 094 3439030 , fax 094 3439030
www: www.zhwkoszalin.pl
e-mail:sekretariat@zhwkoszalin.pl

Kierownik Oddziału Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Koszalinie – dr Janusz Nyk
e-mail: jny@zhwkoszalin.pl  tel. 094 3439023

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h