A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła

Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że dnia 8 września 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz. U. z 2017 r. poz. 1722).

Program został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka (PFHBiPM). Składa się z dwóch części:

  1. Część I – program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła
  2. Część II – program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych

Poszczególne części programu mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie.

Za prawidłową realizacje programu odpowiada posiadacz bydła, którego stado zostało objęte programem. Próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i przesyłane przez lekarza weterynarii, który sprawuje opiekę nad gospodarstwem.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w poniższym załączniku:

Lista załączników:
Dobrowolny program zwalczania IBRIPV oraz BVD-MD w stadach bydła\rozp.MRiRW w spr. programu zwalczania IBRIPV oraz BVDMD [866245 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h