A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Telefony

 

Wykaz numerów telefonów Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

91 48 98 231
501 731 731
-
Zachodniopomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
91 48 98 210
508 171 263
- Zastępca Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

-

91 48 98 200
fax 91 48 98 255
- Sekretariat WIW

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie

94 343 90 25
508 171 257
- Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. Audytu Kontroli Urzędowych
91 48 98 240
508 171 250
- Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny
ds. Bezpieczeństwa Żywności
91 48 98 251
Bezpieczeństwo żywności
91 48 98 206 - Inspektor Wet. ds. Nadzoru Farmaceutycznego
91 48 98 228 - Inspektor Weterynaryjny ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
91 48 98 252 
508 171 261
- Wojewódzki Inspektor Weterynaryjny ds. Pasz i Utylizacja
91 48 98 252
Pasze i Utylizacja
91 48 98 268 - Zespół ds. Zdrowia i Ochrony Zwierząt
91 48 98 242
Zaspół ds. Obsługi Prawnej

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie

91 48 98 211 - Kierownik ZHW
91 48 98 201
- Punkt Przyjęcia Próbek
91 48 98 203 - Kierownik Pracowni Pożywek
91 48 98 216 - Kierownik Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych
91 48 98 239 - Kierownik Pracowni Patologii
91 48 98 208 - Kierownik Pracowni Serologii
91 48 98 226 - Kierownik Pracowni Higieny Pasz
91 48 98 220 - Kierownik Pracowni Analityki Chemicznej

Zespół ds. administracyjnych

91 48 98 207
501 728 728
- Kierownik zespołu ds. administracyjnych

Księgowość

91 48 98 237
508 171 253
- Główny księgowy
91 48 98 271
508 171 251
- Zastępca Głównego księgowego

Stanowisko do spraw pracowniczych

91 48 98 221 - Starszy specjalista ds. pracowniczych
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h