A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zadania:

 

  • realizacja zadań przypisanych dla poziomu wojewódzkiego wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt
  • kontrolowanie powiatowych lekarzy weterynarii w województwie zachodniopomorskim w zakresie realizacji programów zwalczania i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt m.in: choroby Aujeszky΄ego, salmonelloz drobiu, choroby niebieskiego języka, wścieklizny, gorączki Q, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, afrykańskiego i klasycznego pomoru świń, chorób ryb, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy, gruźlicy.
  • kontrolowanie powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz wymogów wzajmenj zgodności
  • konsultacje merytoryczne dla powiatowych lekarzy weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i dobrostanem
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości przypisanej dla szczebla wojewódzkiego z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
  • współpraca z organami administracji państwowej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zarządzania kryzysowego.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń