A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Zadania:

 

  • realizacja zadań przypisanych dla poziomu wojewódzkiego wynikających z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz ustawy o ochronie zwierząt
  • kontrolowanie powiatowych lekarzy weterynarii w województwie zachodniopomorskim w zakresie realizacji programów zwalczania i monitoringu chorób zakaźnych zwierząt m.in: choroby Aujeszky΄ego, salmonelloz drobiu, choroby niebieskiego języka, wścieklizny, gorączki Q, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, afrykańskiego i klasycznego pomoru świń, chorób ryb, enzootycznej białaczki bydła, brucelozy, gruźlicy.
  • kontrolowanie powiatowych lekarzy weterynarii w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz wymogów wzajmenj zgodności
  • konsultacje merytoryczne dla powiatowych lekarzy weterynarii przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, zagadnień związanych z ochroną zdrowia zwierząt i dobrostanem
  • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości przypisanej dla szczebla wojewódzkiego z zakresu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności
  • współpraca z organami administracji państwowej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zarządzania kryzysowego.
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h