A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Aktualności

Pobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Drób(Decyzja Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE)

Rodzaj próbek do badań:

 • narządy od co najmniej 5 chorych lub padłych ptaków (preferowane narządy to: mózg, wątroba, śledziona, nerki, płuca, tchawica, jelita)

Próbki narządów miąższowych i jelit należy umieszczać w osobnych pojemnikach.

i/lub

 • co najmniej 20 wymazów z tchawicy lub jamy ustno-gardłowej i 20 wymazów z kloaki (wraz z kałem – po 1g)

Najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest pobranie wymazów z tchawicy/jamy ustno-gardłowej ze szpary podniebiennej.

Wymazy z kloaki muszą być dostarczone wraz z kałem (optymalnie 1g).

dodatkowo można

 • 20 próbek krwi – od ptaków, które wydają się chore lub ozdrowiałe.

Jeżeli w gospodarstwie, w którym  podejrzewa się wystąpienie choroby, jest mniej ptaków należy pobrać próby od wszystkich ptaków.

Zdjęcia ukazujące sposób pobierania prób do badań przedstawia prezentacja zamieszona na stronie internetowej PIWet-PIB Puławy:

http://www.piwet.pulawy.pl/aktual/pliki/20161129-hpai-Sekcja_i_pobieranie_probek.pdf

Transport próbek do badań:

 • przy podejrzeniu – pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii
 • w temperaturze 4°C
 • narządy pobrane w trakcie sekcji
  • możliwość pulowania próbek narządów miąższowych od maksymalnie 5 ptaków w próbkę zbiorczą (z wyjątkiem jelit)
  • możliwość pulowania próbek jelit od maksymalnie 5 ptaków w próbkę zbiorczą
  • opakowanie bezpośrednie (pojemnik na narządy) àopakowanie pośrednie (worek strunowy) àopakowanie zewnętrzne z wkładami chłodzącym       
 • wymazy
  • natychmiastowe schłodzenie lodem lub żelowymi wkładami chłodzącymi i jak najszybsze dostarczenie do laboratorium. NIE ZAMRAŻAĆ (chyba że jest to bezwzględnie konieczne) oraz
  • umieszczone (całkowicie zanurzone) w płynie z antybiotykami lub specjalnym środku do transportu wirusów. NIE ZASTĘPUJE TO CHŁODZENIA. W przypadku braku takiego podłoża i krótkotrwałym transporcie wymazy umieszcza się w pojemnikach i dostarcza do laboratorium w postaci suchej. 

Jeżeli transport do laboratorium nie jest możliwy w ciągu 24 h w 4°C wówczas należy próbki natychmiast zamrozić, a następnie przewozić na suchym lodzie.

Przemieszczanie drobiu do rzeźni z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska HPAI

Powiatowy lekarz weterynarii może wyrazić zgodę na transport drobiu z gospodarstwa położonego w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym bezpośrednio do wyznaczonej przez niego rzeźni, jeżeli:

 • w gospodarstwie pochodzenia urzędowy lekarz weterynarii przeprowadził badanie kliniczne drobiu w okresie krótszym niż 24 h przed wysłaniem do rzeźni

oraz

 • w okresie krótszym niż 48 h przed opuszczeniem gospodarstwa przez drób pobrano próbki do badań laboratoryjnych i uzyskano wyniki wykluczające zakażenie wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,

Materiał do badań:60 wymazów z tchawicy

 • PLW właściwy dla rzeźni został poinformowany o planowanym terminie przywozu drobiu i wyraził zgodę na jego przyjęcie.

Obszar zapowietrzony - więcej szczegółów:

 art. 23Dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG oraz pkt 8.8.rozdziału IV załącznika do Decyzji Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE

Obszar zagrożony - więcej szczegółów:

 art. 23 ust.1 lit. a), b) i d)Dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG oraz pkt 8.8.rozdziału IV załącznika do Decyzji Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE

Ponowne zasiedlenie gospodarstwa  po wystąpieniu ogniska HPAI 

Możliwość ponownego zasiedlenia po okresie co najmniej 21 dni od daty zakończenia ostatecznego czyszczenia i dezynfekcji.

Środki podejmowane w okresie 21 dni od dnia ponownego zasiedlenia:

 • Przeprowadzenie co najmniej jednego badania klinicznego
 • Pobranie próbek do badań laboratoryjnych z każdej jednostki produkcyjnej
  • co najmniej 20 próbek krwi – bezpośrednio po umieszczeniu drobiu w gospodarstwie (z wyjątkiem piskląt jednodniowych)
  • próbki od co najmniej 10 martwych ptaków, raz w tygodniu, przez trzy kolejne tygodnie po ponownym zasiedleniu
  • w stosownych przypadkach, w ostatnim tygodniu 21-dniowego okresu pobranie 20 wymazów z tchawicy lub jamy ustno-gardłowej oraz 20 wymazów z kloaki od ptactwa wodnego (kaczek i/lub gęsi) z każdej jednostki produkcyjnej
 • Rygorystyczne przestrzeganie zasad bioasekuracji
 • Zakaz przemieszczania drobiu bez zgody PLW
 • Prowadzenie rejestru zawierającego dane produkcyjne (właściciel)
 • Prowadzenie rejestru zawierającego dane dot. zachorowalności i śmiertelności – przekazywanie informacji PLW (właściciel).

Więcej szczegółów:

art. 49 Dyrektywy Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG oraz pkt 8.22.rozdziału IV załącznika do Decyzji Komisji z dnia 4 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący grypy ptaków, przewidziany w dyrektywie Rady 2005/94/WE

 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś