A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
Dostępność urzędu

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Wstęp deklaracji

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2007

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne:

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy BIP starają się minimalizować korzystanie z takich plików oraz osadzać teksty bezpośrednio w serwisie (niektóre dokumenty PDF mogą być rozpoznawane narzędziem OCR).
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

 

W miarę możliwości będziemy pracować nad poprawą oraz dołożymy wszelkich starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia 30.04.2020.

Deklarację dostępności zaktualizowano 10.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Moniką Lau, tel.: 91 48 98 248,

e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie stara się w najpełniejszym zakresie zapewnić dostęp do budynków Urzędu oraz publikowanych informacji i stron internetowych wszystkim osobom.

Jeśli w siedzibie albo na stronie internetowej Urzędu znajdują się utrudnienia powodujące, że osoba ze szczególnymi potrzebami ma trudność w załatwieniu swojej sprawy istnieje możliwość złożenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej i wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), osoba ze szczególnymi potrzebami  lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Wniosek jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin
 • wysyłając informację e-mail na adres: kancelaria@wiw.szczecin.pl
 • osobiście w siedzibieWojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin, w godzinach urzędowania. 

Wniosek można składać  korzystając z wzoru poniżej lub napisać go samodzielnie.

Rozpoznanie wniosku:

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 14 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 82) każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie cyfrowym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin
 • wysyłając informację e-mail na adres: kancelaria@wiw.szczecin.pl
 • osobiście w siedzibieWojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin, w godzinach urzędowania. 

Wniosek można składać korzystając z wzoru poniżej lub napisać go samodzielnie.

Rozpoznanie wniosku:

Podmiot publiczny realizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnioskodawcę, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnioskodawca może złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Obowiązek  informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze składaniem i rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej


 


Dostępność architektoniczna

1.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie oraz Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie mieszczą się na ulicy Ostrawickiej 2 w Szczecinie.

Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe oraz wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla klientów do budynku w Szczecinie prowadzi wejście główne umiejscowione w budynku przy ul. Ostrawickiej 2. Wejście główne jest umiejscowione na wysokim parterze, z  dostępem uzyskiwanym po pokonaniu dwóch poziomów schodów. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się winda, natomiast wymiary drzwi windy uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku są ogólnodostępne toalety, natomiast nie ma toalety przystosowanej do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

W budynku znajduje się kancelaria oraz wywieszona tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono miejsce w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie przy ulicy Orląt Lwowskich 8, który znajduje się na terenie posesji w budynku obok. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru tuż przy parkingu, co umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Znajduje się tu również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Chęć skorzystania z obsługi w pomieszczeniu na parterze powinna być zgłoszona z minimum jednodniowym wyprzedzeniem do koordynatora ds. dostępności za pomocą e-maila: dostepnosc@wiw.szczecin.pllub pod telefonem: 94 343 90 25.

 

2. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział w Koszalinie mieści się przy ulicy Połczyńskiej 70 w Koszalinie.

Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla klientów do budynku w Koszalinie prowadzi wejście A umiejscowione w prawej stronie budynku przy ul. Połczyńskiej 70. Wejście do budynku  odbywa się schodami na poziom parteru budynku oraz dodatkowymi 2 schodami wewnątrz, z brakiem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono wejście D znajdujące się na tyłach prawej strony budynku z 2 schodami przy wejściu. Wejście wyposażone jest w domofon połączony bezpośrednio z Punktem Przyjęcia Próbek. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.

 

Informacja o udogodnieniach

Do budynku zlokalizowanego w Szczecinie oraz w Koszalinie  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obu budynkach zainstalowane są pętle indukcyjne oraz są dostępne lupy optyczne powiększające.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie oraz w Zakładzie Weterynarii Oddział w Koszalinie. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy.

Wnioski należy kierować na e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

 

Możliwa jest również pomoc i asysta pracowników w celu obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.

 

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Koordynator ds. dostępności urzędu

Monika Lau,

tel.: 91 48 98 248

e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

  

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- stan na 01.01.2021 r.

 

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze składaniem i rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 1. Administrator

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii z siedzibą w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2, 71-337.

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Ostrawicka 2, 71-337, 71-337 Szczecin;
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@wiw.szczecin.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 1. Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

W zakresie danych niezbędnych do obsługi i rozpatrzenia wniosku, Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z:
 2. art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) oraz art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848);
 3. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) - celem archiwizacji dokumentów dotyczących wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej;
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej, w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062) oraz art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848);

W zakresie danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku) ale wskazanych z własnej inicjatywy we wniosku, Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego;
 2. art. 9 ust. 2 lit. a) RODO tj. przetwarzanie danych szczególnej kategorii następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego.
   
 3. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom wspierającym administratora w prowadzonej działalności na jego zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów i programów informatycznych.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, które określono w punkcie III, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[1].

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. do sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. prawo do cofnięcia zgody, w zakresie przetwarzania na podstawie zgody – przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofanie; wycofanie zgody następuje poprzez złożenie administratorowi oświadczenia w formie przewidzianej dla złożenia wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej;
 4. do usunięcia danych osobowych – w przypadkach wystąpienia przesłanek wskazanych w art. 17 RODO;
 5. do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Szanując prywatność Pani/Pana oraz innych osób, do których Pani/Pan może odwołać się podczas komunikacji z nami prosimy, aby w korespondencji przekazywanej do administratora podawać wyłącznie dane niezbędne do obsługi wniosku o zapewnienie dostępności. W szczególności jeżeli nie jest to konieczne i niezbędne do sporządzenia i rozpatrzenia wniosku, nie należy wskazywać danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych osobowych takich jak tożsamości oraz dane kontaktowe może uniemożliwić nam lub wydłużyć czas na udzielenie odpowiedzi na korespondencję oraz obsługę wniosku o zapewnienie dostępności, z którym się Pani/Pan zwraca do administratora.

Z tego powodu podanie podstawowych danych jak tożsamość i dane kontaktowe jest niezbędne dla prawidłowej obsługi wniosku o zapewnienie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej.

Podanie przez Panią/Pana z własnej inicjatywy danych nadmiarowych (tj. danych niebędących niezbędnymi danymi do rozpatrzenia wniosku), w tym danych szczególnej kategorii np. danych dotyczących zdrowia oznacza, że ma Pani/Pan świadomość, że administrator uzyskuje dostęp do tych danych. Dane takie przetwarzane są przez administratora na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, wyrażonej w formie wyraźnego działania, którym jest dobrowolne przekazanie tych danych osobowych.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.



[1]Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.)


 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś