A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Dziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
Dostępność urzędu

 

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

Wstęp deklaracji

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 02.04.2007

Data ostatniej aktualizacji: 09.03.2021.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Treści niedostępne:

  • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy BIP starają się minimalizować korzystanie z takich plików oraz osadzać teksty bezpośrednio w serwisie (niektóre dokumenty PDF mogą być rozpoznawane narzędziem OCR).
  • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik.

 

W miarę możliwości będziemy pracować nad poprawą oraz dołożymy wszelkich starań, aby nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Deklarację dostępności sporządzono dnia 30.04.2020.

Deklarację dostępności zaktualizowano 10.03.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Piotrowicz, telefon: 94 343 90 25

e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

 

Procedura wnioskowo-skargowa

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności w następujący sposób:

- kontakt telefoniczny:  91 48 98 200

- email: kancelaria@wiw.szczecin.pl

-kontakt korespondencyjny: na adres  ul. Ostrawicka 2, 71 – 337 Szczecin

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

·         dane osoby zgłaszającej żądanie,

·         wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

·          sposób kontaktu,

·         wskazanie alternatywnego sposobu kontaktu, jeśli dotyczy.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1.Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie oraz Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie mieszczą się na ulicy Ostrawickiej 2 w Szczecinie.

Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe oraz wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla klientów do budynku w Szczecinie prowadzi wejście główne umiejscowione w budynku przy ul. Ostrawickiej 2. Wejście główne jest umiejscowione na wysokim parterze, z  dostępem uzyskiwanym po pokonaniu dwóch poziomów schodów. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W budynku znajduje się winda, natomiast wymiary drzwi windy uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku są ogólnodostępne toalety, natomiast nie ma toalety przystosowanej do wjazdu wózkiem inwalidzkim.

W budynku znajduje się kancelaria oraz wywieszona tablica informacyjna. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono miejsce w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie przy ulicy Orląt Lwowskich 8, który znajduje się na terenie posesji w budynku obok. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru tuż przy parkingu, co umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim. Znajduje się tu również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Chęć skorzystania z obsługi w pomieszczeniu na parterze powinna być zgłoszona z minimum jednodniowym wyprzedzeniem do koordynatora ds. dostępności za pomocą e-maila: dostepnosc@wiw.szczecin.pllub pod telefonem: 94 343 90 25.

 

2. Zakład Higieny Weterynaryjnej Oddział w Koszalinie mieści się przy ulicy Połczyńskiej 70 w Koszalinie.

Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla klientów do budynku w Koszalinie prowadzi wejście A umiejscowione w prawej stronie budynku przy ul. Połczyńskiej 70. Wejście do budynku  odbywa się schodami na poziom parteru budynku oraz dodatkowymi 2 schodami wewnątrz, z brakiem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono wejście D znajdujące się na tyłach prawej strony budynku z 2 schodami przy wejściu. Wejście wyposażone jest w domofon połączony bezpośrednio z Punktem Przyjęcia Próbek. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyt.

 

Informacja o udogodnieniach

Do budynku zlokalizowanego w Szczecinie oraz w Koszalinie  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W obu budynkach zainstalowane są pętle indukcyjne oraz są dostępne lupy optyczne powiększające.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie, Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie oraz w Zakładzie Weterynarii Oddział w Koszalinie. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy.

Wnioski należy kierować na e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

 

Możliwa jest również pomoc i asysta pracowników w celu obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami.

 

Aplikacje mobilne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie nie posiada aplikacji mobilnych.

 

Koordynator ds. dostępności urzędu

Katarzyna Piotrowicz

e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

telefon: 94 343 90 25.


 

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego- stan na 01.01.2021 r.


 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś