A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pracownia Serologii

Pracownia Serologii wykonuje badania z zakresu diagnostyki serologicznej chorób zakaźnych zwierząt na potrzeby Inspekcji Weterynaryjnej oraz klientów prywatnych. Materiał diagnostyczny do badań stanowi surowica krwi zwierząt.

Do podstawowych technik badawczych, które wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę należą:

 • Badania techniką immunoenzymatyczną ELISA
  • Badania serologiczne w zakresie diagnostyki  enzootycznej białaczki bydła
  • Badania serologiczne w kierunku choroby niebieskiego języka
  • Badania serologiczne w kierunku choroby Aujeszkyego
  • Diagnostyka IBR/IPV
  • Diagnostyka gorączki Q
  • Diagnostyka klasycznego pomoru świń
  • Diagnostyka paratuberkulozy
  • Diagnostyka BVD-MD

 

 • Badania techniką odczynu wiązania dopełniacza (OWD), aglutynacji (OKAP, OA)
  • Badania serologiczne w zakresie diagnostyki  brucelozy bydła, owiec, kóz
  • Diagnostyka nosacizny  koniowatych
  • Diagnostyka zarazy stadniczej  koniowatych
  • Diagnostyka mykoplazmozy  drobiu (Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae)
  • Diagnostyka Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarumu drobiu – metoda nie objęta zakresem akredytacji

 

 • Badania techniką immunodyfuzji w żelu (AGID)
  • Badania diagnostyczne w kierunku niedokrwistości zakaźnej koniowatych

 

 • Badanie techniką real-time PCR

                     °  Wykrywanie materiału genetycznego bakterii z grupy Borrelia burgdorferi u kleszczy

                     °  Wykrywanie materiału genetycznego  kleszczowego zapalenia mózgu u kleszczy

                     °  Wykrywanie materiału genetycznego bakterii z rodzaju Anaplasma i Ehrlichia u kleszczy       NOWOŚĆ!

      

                     °  Wykrywanie materiału genetycznego  pierwotniaków Babesia u kleszczy NOWOŚĆ! 

 

Większość metod objęta jest systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium jest bezstronne i niezależne. Gwarantuje poufność i ochronę praw własności swoich Klientów.

KIEROWNIK PRACOWNI:

mgr Anna Mizgier

E-mail: amizgier@wiw.szczecin.pl

Tel: 91 48 98 208

 

 

ASYSTENCI WIODĄCY: 

 

mgr inż. Monika Bućko

E-mail: mbucko@wiw.szczecin.pl

Tel: 91 48 98 232

 

mgr inż. Marcin Giruć

E-mail: mgiruc@wiw.szczecin.pl

Tel: 91 48 98 232

 

 

Lista załączników:
BORELIOZA I KZM - INFORMACJE [1055202 bajtów]
BORELIOZA I KZM - INFORMACJE [1571902 bajtów]
Kryteria przyjmowania próbek - choroby odkleszczowe [24176 bajtów]
Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego [242389 bajtów]
Wymagania dot. przyjmowania próbek Pracownia Serologii [67072 bajtów]
ZAKRES WYKONYWANYCH BADAŃ W PRACOWNI SEROLOGII [296233 bajtów]
Zlecenie na badanie kleszczy [45689 bajtów]
Zlecenie na wykonanie badań Pracownia Serologii - koniowate [306688 bajtów]
Zlecenie na wykonanie badań Pracownia Serologii [368640 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021