A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pracownia Pożywek

Pracownia Pożywek zajmuje się przygotowaniem 144 rodzajów podłoży mikrobiologicznych w tym buforów, barwników i odczynników do badań laboratoryjnych.

Laboratorium objęte jest systemem zarządzania zgodnym z  normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Pracownia  wykonuje  kontrolę jakości pożywek zgodnie z PN-EN  ISO 11133 za pomocą drobnoustrojów wzorcowych.

Pracownia utrzymuje  kolekcję  szczepów  wzorcowych  stale monitorowaną pod względem  tożsamości i czystości.  Szczepy macierzyste pochodzą z uznanych międzynarodowych kolekcji.

Pracownia przygotowuje  szkło laboratoryjne i sprzęt wielokrotnego użytku do badań ( mycie, pakowanie, sterylizacja ) oraz unieszkodliwia  materiał po badaniach za pomocą sterylizacji parą wodną.

Parametry  i skuteczność wszystkich wykonywanych zadań w Pracowni Pożywek są  kontrolowane i monitorowane.

Laboratorium jest bezstronne i niezależne.

 

Kierownik Pracowni:

mgr inż. Aleksandra Ptak

tel. 91 48 98 203

aptak@wiw.szczecin.pl

 

Asystenci wiodący

mgr inż. Joanna Tomczak

tel. 91 48 98 205

jtomczak@wiw.szczecin.pl

mgr  Katarzyna Oleniec

tel. 91 48 98 205

koleniec@wiw.szczecin.pl

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021