A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Cennik

Cennik

CENNIK BADAŃ ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE.

L.p.

           Rodzaj badań

Opłata w zł

Stawka VAT

Cena
brutto

1

Pobranie materiału do przygotowania próbki zbiorczej:

1.

 drobiu w wieku do dwóch tygodni życia

8%

20,00

2.

 drobiu w wieku powyżej dwóch tygodni życia

8%

30,00

3.

 jaj, zamarłych zarodków

8%

20,00

2

Pobranie materiału do badania od 1 zwierzęcia:

1.

 pobranie materiału od pisklęcia

8%

5,00

2.

 pobranie materiału (pozostałe zwierzęta)

8%

8,00

3

Ocena anatomopatologiczna:

1.

 narządów lub wycinków

8%

25,00

4

Badanie sekcyjne (do kosztu badania należy doliczyć koszt utylizacji poz.12.1)

1.

 zwierzęta duże - koń, krowa

8%

150,00

2.

 zwierzęta średniej wielkości

8%

75,00

3.

 ptaki ozdobne

8%

50,00

4.

 pies, kot

8%

65,00

5.

 drób powyżej 7 dnia życia

8%

10,00

6.

 zamarłe zarodki, pisklęta

8%

7,00

7.

 zwierzęta futerkowe

8%

20,00

8.

 komisyjne badanie sekcyjne z opisem

8%

300,00

9.

 ryby (do 5 szt.)

8%

15,00

5

Badania mikrobiologiczne materiału patologicznego:

1.

 badanie bakterioskopowe

8%

15,00

2.

 badanie bakteriologiczne bez lekooporności

8%

35,00

3.

 badanie bakteriologiczne z identyfikacją
 i oznaczeniem lekooporności bakterii

8%

60,00

4.

 badanie mikrobiologiczne (bakteriologiczne
 i mykologiczne z identyfikacją i oznaczeniem lekooporności) 

8%

80,00

5.

 badanie mykologiczne hodowlane (posiew
 i identyfikacja dermatofitów, grzybów pleśniowych i innych)

8%

35,00

5.

1.

badanie mykologiczne (posiew z identyfikacją i oznaczaniem lekooporności)

8%

50,00

6.

 badanie bakteriologiczne w zmodyfikowanej atmosferze, w warunkach beztlenowych

8%

40,00

7.

 wykrywanie pałeczek z rodzaju Salmonella

8%

30,00

8.

 identyfikacja szczepu Salmonella

8%

60,00

9.

 oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów

8%

25,00

10

 oznaczanie liczby grzybów (pleśni, drożdży)

8%

25,00

11.

 badanie w kierunku Campylobacter foetus

8%

50,00

12.

 badanie w kierunku Brucella

8%

50,00

13.

 badanie w kierunku Listeria

8%

50,00

14.

 oznaczanie lekooporności szczepu bakteryjnego,   
 drożdżaków

8%

20,00

15

 identyfikacja biochemiczna szczepu testem API, BD

8%

20,00

16.

 badanie mykologiczne hodowlane (posiew
i identyfikacja dermatofitów, grzybów pleśniowych i innych)

8%

35,00

17.

 badanie zwierząt i produktów akwakultury (bakteriologiczne, parazytologiczne, identyfikacja, antybiogram)

8%

150,00

18.

 badanie drobiu -  do 5 sztuk   (badanie anatomo-patologiczne, bakteriologiczne, mykologiczne, identyfikacja, antybiogram)

8%

120,00

19.

 badanie  ptaków towarzyszących do 3 sztuk   (bakteriologiczne, mykologiczne, parazytologiczne, identyfikacja, antybiogram)

8%

120,00

6

Badanie pszczół:

1.

badanie 1 próbki czerwia

8%

40,00

2.

badanie 1 próbki owadów dorosłych

8%

40,00

3.

badanie 1 próbki w kierunku warrozy

8%

15,00

4.

badanie w kierunku nosemozy

8%

15,00

5.

badanie w kierunku zgnilca amerykańskiego pszczół

8%

30,00

6.

badanie w kierunku zgnilca europejskiego pszczół

8%

30,00

7

Badanie nasienia:

1.

badanie bakteriologiczne nasienia – jakościowe
 i ilościowe

8%

40,00

8

Badania parazytologiczne:

1.

wykrywanie rzęsistka bydlęcego (w wypłuczynach i nasieniu)

8%

30,00

2.

identyfikacja rzęsistka

8%

25,00

3.

wykrywanie Echinococcus

8%

20,00

4.

określenie rodzaju i liczby pasożytów w rybach spożywczych

8%

30,00

5.

badanie mikroskopowe zeskrobin skóry  (parazytologiczne i mykologiczne)

8%

35,00

6.

badanie parazytologiczne kału metodą flotacji lub dekantacji 1 próbka

8%

25,00

7.

badanie parazytologiczne kału metodą flotacji lub dekantacji 3 próbki

8%

50,00

8.

badanie parazytologiczne kału w kierunku pierwotniaków (Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Trichomonas, Cryptosporidium) 1 próbka

8%

25,00

9.

badanie parazytologiczne kału w kierunku pierwotniaków (Giardia lamblia, Toxoplasma gondii, Trichomonas, Cryptosporidium) 3 próbki

8%

50,00

10.

badanie wymazów z wola, treści jelit w kierunku rzęsistka

8%

25,00

11.

badanie w kierunku nicieni płucnych 1 próbka

8%

25,00

12.

badanie w kierunku nicieni płucnych 3 próbki

8%

50,00

13.

badanie parazytologiczne krwi (Babesia, Anaplasma, Erlichia)

8%

20,00

14.

badanie ryb żywych przed sprzedażą  (anatomopatologiczne, parazytologiczne)

8%

80,00

15.

badanie paryzytologiczne ryb (do 10 szt.)

8%

60,00

 

9

Badania serologiczne i wirusologiczne:

1.

Badanie metodą ELISA :

1.

w kierunku EBB, IBR/IPV, BVD-MD, PRRS, paratuberkulozy  do 50 szt. - wykrywanie przeciwciał/antygenu
w surowicy krwi

8%

15,00

2.

w kierunku EBB, IBR/IPV, BVD-MD, PRRS, paratuberkulozy pow. 50 szt.- wykrywanie przeciwciał/antygenu
w surowicy krwi

8%

11,00

3.

w kierunku EBB, BVD-MD - próbka pulowana do 10 szt.-wykrywanie przeciwciał w surowicy krwi

8%

27,00

4.

w kierunku choroby Aujeszkyego - wykrywanie przeciwciał gE w surowicy krwi

8%

22,00

5.

w kierunku IBR/IPV wykrywanie przeciwciał gB, gE - mleko (próbki mleka tankowego/pulowane do 5 szt.)

8%

25,00

2.

 badanie metodą ELISA chorób drobiu

8%

25,00

3.

 badanie metodą ELISA (jedna próbka/kierunek)

8%

25,00

4.

badanie w kierunku chorób drobiu do 1 próbki (Mycopasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae) metodą ELISA

8%

25,00

5.

 próba immunofluorescencyjna (różne)

8%

35,00

6.

 badanie koni w kierunku NZK metodą AGID

8%

25,00

7.

 badanie metodą OWD

8%

20,00

8.

 badanie metodą OWD w kierunku zarazy stadniczej koni

8%

40,00

9.

 odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKAP), aglutynacja płytowa ( MG, SPG)

8%

3,00

10.

 test aglutynacji probówkowej (OA)

8%

15,00

11.

 badanie metodą ELISA w kierunku VHS (próbka pulowana)

8%

250,00

12.

 badanie metodą ELISA w kierunku IPN  (próbka pulowana)

8%

250,00

13.

 badanie metodą ELISA w kierunku IHN  (próbka pulowana)

8%

150,00

14.

Wykrywanie materiału genetycznego metodą real-time PCR

1. badanie pojedyncze - wynik do 7 dni roboczych

1.1

Borrelia burgdorferi(borelioza)

8%

80,00

1.2

Babesia (Babesia canis, Babesia gibsoni, Babesia divergens)

8%

80,00

1.3

Anaplasma/Ehrlichia

8%

80,00

1.4

 wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)

8%

100,00

2. badanie pojedyncze  - ekspresowe do 24 h od momentu przyjęcia materiału do laboratorium

2.1

Borrelia burgdorferi(borelioza)

8%

160,00

2.2

Babesia (Babesia canis, Babesia gibsoni, Babesia divergens)

8%

160,00

2.3

Anaplasma/Ehrlichia

8%

160,00

2.4

 wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)

8%

200,00

3. Pakiet podstawowy

3.1

Borrelia+ KZM - wynik do 7 dni roboczych

8%

180,00

3.2

Borrelia + KZM - wynik do 24h od momentu przyjęcia materiału do badania 

8%

320,00

4. Pakiet rozszerzony

4.1

Borrelia + KZM+  Babesia + Anaplasma/Ehrlichia - wynik do 7 dni roboczych

8%

320,00

4.2

Borrelia + KZM+  Babesia + Anaplasma/Ehrlichia  - wynik do 24h od momentu przyjęcia materiału do badania

8%

550,00

5.

 wykrywanie materiału genetycznego wirusa BVD-MD  próby zbiorcze do 30 szt.

8%

100,00

6.

 wykrywanie materiału genetycznego wirusa BVD-MD  próby indywidualne

8%

150,00

7.

wykrywanie materiału genetycznego wirusa VHS próba zbiorcza - 10 szt.

8%

70,00

8.

wykrywanie materiału genetycznego wirusa IHN  próba zbiorcza - 10 szt.

8%

70,00

9.

wykrywanie materiału genetycznego wirusa IPN  próba zbiorcza - 10 szt.

8%

70,00

10.

wykrywanie materiału genetycznego  2 wirusów VHS+IHN  próba zbiorcza - 10 szt.

8%

90,00

11.

wykrywanie materiału genetycznego 3 wirusów VHS+IHN+IPN  próba zbiorcza - 10 szt.

8%

130,00

15.

 badanie ogólne moczu

8%

7,00

16.

 badanie mikroskopowe krwi z rozmazem

8%

12,00

10

Badanie mikrobiologiczne i biologiczne środków spożywczych oraz pasz

1.

Liczba drobnoustrojów tlenowych

23%

35,00

2.

Liczba drożdży i/lub pleśni:

23%

30,00

3.

Salmonella:

   

1.

wykrywanie obecności klasyczną metodą  hodowlaną

23%

60,00

1.1

wykrywanie obecności w pulowanych próbkach (np. 5 x 25g, 5 x 10g)

23%

150,00

2.

wykrywanie obecności metodą real-time PCR

23%

55,00

2.1

metoda real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie)

23%

50,00

2.2

metoda real-time PCR - pulowanie próbek (np. 5 x 25g, 5 x 10g)

23%

120,00

4.

Listeria monocytogenes:

1.

oznaczanie liczby

23%

70,00

2.

wykrywanie obecności klasyczną metodą  hodowlaną

23%

90,00

2.1

wykrywanie obecności w pulowanych próbkach (np. 5 x 25 g)  

23%

180,00

3.

wykrywanie obecności metodą real-time PCR

23%

85,00

3.1

metoda real-time PCR (minimum 15 próbek jednocześnie)

23%

75,00

3.2

metoda real-time PCR - pulowanie próbek (np. 5 x 25g, 5 x 10g)

23%

150,00

4.

wykrywanie obecnosci metodą klasyczną lub PCR - wymazy sanitarne

23%

55,00

5.

wykrywanie obecności szybką metodą RAPID

23%

85,00

5.

Campylobacter spp.:

   

1.

wykrywanie obecności

23%

100,00

2.

oznaczanie liczby

23%

100,00

6.

Enterobacteriaceae:

1.

oznaczanie NPL

23%

40,00

2.

oznaczanie liczby metodą płytkową

23%

40,00

7.

Escherichia coli:

1.

wykrywanie obecności

23%

30,00

2.

oznaczanie liczby metodą płytkową - Petrifilm E.Coli

23%

40,00

3.

oznaczanie liczby metodą płytkową

23%

35,00

8.

Beztlenowe bakterie przetrwalnikujące z rodz. Clostridium:

1.

wykrywanie obecności

23%

40,00

2.

wykrywanie obecności Clostridium perfringes

23%

40,00

3.

oznaczanie liczby Clostridium perfringens metodą płytkową

23%

50,00

4.

wykrywanie obecności bakterii beztlenowych redukujących siarczyny

23%

40,00

5.

wykrywanie obecności Clostridium botulinum z wykorzystaniem real-time PCR

23%

110,00

9.

Gronkowce koagulazododatnie:

1.

wykrywanie obecności

23%

30,00

2.

oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczny (NPL)

23%

35,00

3.

oznaczanie liczby metodą płytkową

23%

40,00

4.

oznaczanie liczby metodą płytkową - RPF

23%

50,00

10.

Bakterie z grupy coli:

1.

wykrywanie obecności

23%

30,00

2.

oznaczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

23%

40,00

3.

oznaczanie liczby metodą płytkową

23%

30,00

11.

Powierzchnia tusz zwierząt rzeźnych, badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz (liczba drobnoustrojów i liczba Enterobacteriaceae)

23%

30,00

12.

Badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz - (liczba: drobnoustrojów, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli)

23%

55,00

13.

Badanie próbek środowiskowych z obszaru produkcji żywności lub pasz - (liczba: drobnoustrojów, pleśni i drożdży, Enterobacteriaceae, obecność bakterii z grupy coli)

23%

65,00

14.

Liczba Enterokoki

23%

30,00

15.

Liczba Bacillus cereus

23%

30,00

16.

Liczba Pseudomonas

23%

30,00

17.

 Przetworzone białko zwierzęce (PAP)

1

 wykrywanie i identyfikacja PAP - metoda mikroskopowa

23%

90,00

2

 wykrywanie DNA i identyfikacja jednego gatunku białka zwierzęcego (przeżuwaczy lub wieprzowe lub drobiowe) - metoda real-time PCR.

23%

350,00

3

wykrywanie DNA i identyfikacja dwóch gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy i/lub wieprzowe i/lub drobiowe)- metoda real-time PCR.

23%

500,00

4

wykrywanie DNA i identyfikacja trzech gatunków białka zwierzęcego (przeżuwaczy, wieprzowe i drobiowe)- metoda real-time PCR.

23%

650,00

18.

 Antybiotyki:

1.

zawartość antybiotyku w paszy leczniczej lub mieszance czyszczącej

23%

160,00

2.

homogeniczność paszy leczniczej na podstawie wymieszania antybiotyku

23%

500,00

3.

wykrywanie niedozwolonych antybiotykowych stymulatorów wzrostu (np.tylozyna) oraz innych substancji czynnych - badanie skriningowe

23%

30,00

19.

1.

 Pozostałość antybiotyków lub innych substancji przeciwbakteryjnych w mleku surowym - test Delvotest

23%

15,00

2.

Obecność pozostałości antybiotyków
β-laktamowych, dihydrostreptomycyn, streptomycyn, chloramfenikolu i tetracyklin – metoda receptorowa – test 4 SENSOR BSCT

23%

40,00

20.

Liczba komórek somatycznych - metoda mikroskopowa

23%

25,00

21.

Szkodniki żywe w paszach

23%

30,00

22.

Zanieczyszczenia botaniczne w ziarnie, nasionach

23%

30,00

23.

Czystość mikrobiologiczna powierzchni przy użyciu płytek odciskowych (1 szt.)

23%

5,00

24.

Próba termostatowa - 1 szt.

23%

8,00

25.

Próba przechowalnicza za jeden asortyment i jeden okres przechowywania                       

23%

20,00

11

Badanie chemiczne żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz

1.

oznaczanie zawartości wody (suchej masy)

23%

35,00

2.

oznaczanie zawartości białka

23%

60,00

3.

oznaczanie włókna surowego

23%

70,00

4.

oznaczanie popiołu

23%

35,00

5.

oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w HCl

23%

60,00

6.

oznaczanie zawartości soli kuchennej (chlorku sodu)

23%

35,00

7.

oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta

23%

65,00

8.

oznaczanie zawartości tłuszczu po hydrolizie

23%

85,00

9.

oznaczanie lotnych zasad amonowych

23%

65,00

10.

oznaczanie mocznika

23%

85,00

11.

oznaczanie zawartości azotynów  i azotanów

23%

110,00

12.

oznaczanie zawartości azotynów

23%

80,00

13.

oznaczanie hydroksyproliny (kolagenu)

23%

70,00

14.

oznaczanie fosforu

23%

65,00

15.

oznaczanie zawartości fosforu dodanego (poz.2+poz.14)

23%

125,00

16.

oznaczanie tkanki łącznej (poz.2+poz.13)

23%

130,00

17.

oznaczanie zawartości fluoru - pasze

23%

70,00

18.

oznaczanie kwasowości ogólnej

23%

30,00

19.

oznaczanie pH

23%

18,00

20.

oznaczanie pozostałości metodą HPLC ( zieleń malachitowa, konserwanty, inne..)

23%

180,00

21

oznaczanie zjełczenia tłuszczu

a.

oznaczanie liczby nadtlenkowej

23%

50,00

b.

oznaczanie liczby kwasowej

23%

50,00

c.

ekstrakcja tłuszczu do oznaczania wskaźnika zjełczenia

23%

25,00

22.

oznaczanie zawartości skrobi

a.

Oznaczanie zawartości skrobi w wyrobach garmażeryjnych

23%

70,00

b.

Oznaczanie zawartości skrobi w przetworach mięsnych

23%

190,00

23

oznaczanie pierwiastków : - za każdy

a.

FAAS-technika płomieniowa (Cu, Zn, Mg, Ca, Mn, Fe, Na, K)

23%

70,00

b.

ET AAS-technika kuwety grafitowej  (Pb, Cd, Se)

23%

90,00

c.

HG AAS-technika generowania wodorków (As, Se)

23%

110,00

d.

AAS-technika amalgamacji par rtęci  Hg

23%

70,00

e.

ICP-MS metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej (od 1-2 pierwiastków)

23%

83,00

f.

ICP-MS metoda spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej - (od 3-4 pierwiastków)

23%

75,00

g.

ICP-MS metoda spektrometrii mas
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej - ( 5 i więcej pierwiastków)

23%

60,00

h.

ICP-MS metoda spektrometrii mas
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej - oznaczanie jodu ( 1 próbka)

23%

150,00

i.

ICP-MS metoda spektrometrii mas
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej - oznaczanie jodu (od 2-4 próbek)

23%

125,00

j

ICP-MS metoda spektrometrii mas
z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej - oznaczanie jodu ( 5 i więcej próbek)

23%

115,00

24.

oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów:

a.

chloroorganicznych (GC-ECD)

23%

210,00

b.

fosforoorganicznych (GC-NPD)

23%

250,00

c.

pakiet (LC-MS-MS i/lub GC-MS-MS)

23%

550,00

25.

oznaczanie poziomu mykotoksyn:

a.

 metodą HPLC  - za jedną mykotoksynę

23%

250,00

b.

 metodą HPLC  - za 2-4 mykotoksyn

23%

235,00

c.

 metodą HPLC  - za 5 i powyżej mykotoksyn

23%

220,00

d.

 metodą LC-MS-MS  - za pakiet

23%

600,00

26.

oznaczanie zawartości kokcydiostatyków:

a.

nikarbazyny, lasalocidu, semduramycyny, monenzyny, narazyny, salinomycyny- metodą HPLC (cena za jeden spośród wymienionych)

23%

175,00

b.

monenzyny, narazyny, salinomycyny - za komplet

23%

255,00

c.

w paszach niedocelowych metodą chromatografii cieczowej z detekcją  tandemową spektrometrią mas (HPLC-MS-MS)

23%

550,00

27.

oznaczanie zawartości histaminy

a.

metoda HPLC - oznaczenie w 1 próbce

23%

250,00

b.

metoda HPLC - oznaczenie w 9 próbkach (pakiet)

23%

790,00

28.

oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA4 (benzo[a]piren, benzo[a]antracen, benzo[b]fluoranten, chryzen) 

a.

metoda chromatografii gazowej z detekcją tandemową spektrometrią mas (GC-MS-MS)

23%

485,00

b.

 metoda chromatografii cieczowej (HPLC)

23%

180,00

29.

badanie homogeniczności pasz

a.

oznaczenie na podstawie zawartości chlorków (metoda miareczkowania potencjometrycznego)

23%

210,00

b.

oznaczenie na podstawie zawartości pierwiastków (metoda FAAS)

23%

350,00

12

Utylizacja:

1.        

utylizacja - 1kg materiału

8%

2,50

2.

wysyłka (pakowanie i transport - wkłady chłodzące, styrobox, przesyłka kurierem 24 h) do wyznaczonego przez Klienta laboratorium w Polsce

23%

85,00

13
Stwierdzenie zgodności wyniku badania:
1 Stwierdzenie zgodności wyniku badania (dla jednej metody badawczej) 23% 35

W przypadku jednorazowego zlecenia dużej ilości badań, lub deklarowanej ilości próbek w dłuższym okresie czasu, na wniosek Zleceniodawcy oraz po przeprowadzeniu analizy merytorycznej i finansowej, cena za badania może być negocjowana


 

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021