A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pracownia Patologii

Pracownia Patologii zajmuje się  wykonywaniem badań bakteriologicznych, mykologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych i anatomopatologicznych.  W pracowni wykonuje się głównie następujące badania:

  • w ramach krajowych programów zwalczania niektórych serotypów Salmonella,
  • obecność antygenu wirusa wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej,
  • izolacja wirusa wścieklizny metodą hodowli komórkowych mysiej neuroblastomy, 
  • obecność Paenibacillus larvae  - czynnik etiologiczny zgnilca złośliwego (amerykańskiego) pszczół, 
  • obecność roztocza Varroa destructor – czynnik etiologiczny warrozy pszczół
  • badania w kierunku oceny stanu sanitarno-higienicznego w kurnikach i zakładach wylęgu drobiu,
  • identyfikacja drobnoustrojów chorobotwórczych izolowanych od zwierząt oraz oznaczanie ich lekooporności, 
  • badania w kierunku pasożytów zewnętrznych i wewnętrznych,
  • badanie sekcyjne zwierząt.

Większość metod objęta jest systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. 

Kierownik Pracowni Patologii - Paweł Wróblewski, pwroblewski@wiw.szczecin.pl   - tel. 91  48-98-239

telefony kontaktowe do pracowni: 91  48-98-218, 91  48-98-202

Lista załączników:
Wymagania dotyczące próbek Pracownia Patologii Szczecin [91136 bajtów]
Z-1_PSZ Zakres badań Pa [39898 bajtów]
Zlecenie - bakteriologia, parazytologia, sekcja 178a WZN [96256 bajtów]
Zlecenie - pszczoły, wścieklizna, wymazy 178b WZN [81920 bajtów]
Zlecenie - Salmonella poza Krajowymi programami 46b WZN [73216 bajtów]
Zlecenie - Salmonella programy 46a WZN [75264 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021