A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Zasady przyjmowania próbek po 16 grudnia 2022 r.Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPVII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).PRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASFDobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydła Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych

 Kierownik pracowni: mgr Agnieszka Kluz

tel. 91-48-98-217, 91-48-98-216

e-mail: akluz@wiw.szczecin.pl, sumanska@wiw.szczecin.pl,  bszczesna@wiw.szczecin.pl, klinhart@wiw.szczecin.pl

Pracownia wykonuje mikrobiologiczne badania  żywności,  wymazów z tusz zwierząt rzeźnych oraz wymazów środowiskowych zlecane przez  jednostki nadzorujące producentów żywnosci i  klientów indywidualnych.

Stosujemy  znormalizowane metody badawcze jak również szybką identyfikację drobnoustrojów opartą na metodach alternatywnych.

Laboratorium objęte jest systemem zarządzania zgodnym z  normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Na życzenie klienta wystawiamy sprawozdanie z badań mikrobiologicznych w języku angielskim.

Załączniki do zleceń dla pracowni:

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - wymagania dotyczące stanu próbek do badań mikrobiologicznych 

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych- załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne żywności 

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - Zakres badań

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego w Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych ZHW Szczecin

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021