A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych

 Kierownik pracowni: mgr Agnieszka Kluz

tel. 91-48-98-217, 91-48-98-216

e-mail: akluz@wiw.szczecin.pl, sumanska@wiw.szczecin.pl,  bszczesna@wiw.szczecin.pl

Pracownia wykonuje mikrobiologiczne badania  żywności,  wymazów z tusz zwierząt rzeźnych oraz wymazów środowiskowych zlecane przez  jednostki nadzorujące producentów żywnosci i  klientów indywidualnych.

Stosujemy  znormalizowane metody badawcze jak również szybką identyfikację drobnoustrojów opartą na metodach alternatywnych.

Laboratorium objęte jest systemem zarządzania zgodnym z  normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Na życzenie klienta wystawiamy sprawozdanie z badań mikrobiologicznych w języku angielskim.

Załączniki do zleceń dla pracowni:

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - wymagania dotyczące stanu próbek do badań mikrobiologicznych 

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych- załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne próbek środowiskowych

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - Załącznik do zlecenia na badania mikrobiologiczne żywności 

Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych - Zakres badań

Lista badań prowadzonych w ramach zakresu elastycznego na w Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych ZHW Szczecin

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń