A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Porozumienie o współpracy pomiędzy WIOŚ a IWDziś zostanie opublikowane rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego, w którym został wycofany zakaz wstępu do lasów z powodu ASFWytyczne dotyczące poprawy dobrostanu trzody chlewnej w tym zapobiegania obgryzaniu ogonów u świńINFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI KOTÓW PODEJRZANYCH O ZAKAŻENIE WIRUSEM GRYPYKomunikat Głównego Lekarza Weterynarii ws. rzekomych zakażeń kotów domowych wirusem grypy ptakówZasady przemieszczania zwierząt towarzyszących z Ukrainy do UE - od 01.07.2023 r.Polska wieś to przyszłośćPorozumienie o współpracy pomiędzy KAS i IW Nowe uproszczone zasady wjazdu osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami domowymiUtrzymywanie drobiu na własne potrzeby - warunki zwolnienia z rejestracjiODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEWytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCMateriały z kampanii #STOP ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Struktura własnościowa jednostki, majątek

Majątek

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie dysponuje majątkiem Skarbu Państwa, który obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

 

 

                                         Zbiorcze zestawienie majątku WIW na 31.12.2015 r.

l.p.

WYSZCZEGÓLNIENIE

STAN NA DZIEŃ 31.12.2015

STRUKTURA [%]

1

2

3

4

1

Rzeczowe aktywa trwałe

9 861 871,30

93,44%

2

Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00%

3

Zapasy

509 995,08

4,83%

4

Należności krótkoterminowe

164 112,50

1,56%

5

Krótkoterminowe aktywa finansowe

18 065,52

0,17%

 

MAJĄTEK OGÓŁEM

10 554 044,40

100%

 

 

W skład majątku wchodzą między innymi:

I. NIERUCHOMOŚCI,

 

Własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie

·       Budynek Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie ul. Ostrawicka 2,

·       Kompleks budynków garażowych w Szczecinie, ul. Ostrawicka 2,

·       Kompleks budynków garażowych w Szczecinie, ul. Kochanowskiego 12,

·       Budynek i garaż Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie Oddział w Koszalinie ul. Połczyńska 78,

·       Ośrodek Szkoleniowy w Międzyzdrojach, ul. Ustronie Leśne 13

II Środki transportowe

 

  Samochody osobowe 8 szt.

 

 

III. Budowle-budynki

 

Węzeł ciepłowniczy, ogrodzenie budynku, drogi i place utwardzone.

 

IV. Maszyny, urządzenia

 

Zespoły komputerowe (komputery, serwery, drukarki, UPS, skanery, modemy, nagrywarki), ploter, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, niszczarki.

 

 

V.  Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

 

Urządzenia i aparaty laboratoryjne (Wirówki laboratoryjne, łaźnie wodne, mikroskopy,inkubatory mikrobiologiczne, sterylizatory, cieplarki, chromatografy, digestoria, piece muflowe, homogenizatory, lampy ultrafioletowe, komory laminarne, suszarki laboratoryjne, autoklawy).

 

VI. Urządzenia techniczne

 

Telewizory, radia, magnetowid, dyktafony, odtwarzacz, rzutnik, urządzenie nagłaśniające, projektor wizyjny, telefaksy, telefony komórkowe, centralki, aparaty telefoniczne, centrala alarmowa, kasy fiskalne.

 

VII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

 

Maszyna do pisania, kalkulatory, kopiarki, ekran, tablica, klimatyzatory, kamera, aparaty fotograficzne, meble i sprzęt biurowy, narzędzia warsztatowe, odkurzacze, kosiarki, drabiny.

 

 

 

Sporządził:

Bożena Tołwińska

Adriana Centkowska

 

 
 drukuj
Badania usługowe

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

Badanie MVV CAEV

Polska wieś