A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
ODBIÓR PRÓBEK OD KLIENTÓW ZAKŁADU HIGIENY WETERYNARYJNEJ W SZCZECINIE i ODDZIAŁU ZHW W KOSZALINIEOgłoszenie Prezesa ARiMR o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności obejmujących dobre praktyki higieniczne i procedury oparte na zasadach HACCPDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFBREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Nadzór Farmaceutyczny

Zespół ds. Nadzoru Farmaceutycznegotelefon   (91) 48 98 206
 

Do zadań zespołu należy:

 1. kontrola obrotu oraz kontrola ilości stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
 2. kontrolowanie prawidłowości funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych produktów
  leczniczych weterynaryjnych, zakładów leczniczych dla zwierząt oraz podmiotów prowadzących
  obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza
  weterynarii;
 3. realizacja krajowego programu badań jakościowych produktów leczniczych weterynaryjnych
  i immunologicznych dopuszczonych do obrotu - w hurtowniach weterynaryjnych i zakładach
  leczniczych dla zwierząt;
 4. przygotowywanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza, jako organu I instancji
  w zakresie właściwości Zespołu;
 5. opiniowanie lokali przeznaczonych na hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych
  weterynaryjnych;
 6. rejestrowanie podmiotów prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi
  weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza weterynarii;
 7. współpraca z Inspekcją Farmaceutyczną, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego oraz
  innymi jednostkami w zakresie właściwości;.
 8. sporządzanie planów, sprawozdań oraz dokonywanie analiz w zakresie właściwości zespołu;
 9. tworzenie we współpracy z innymi działami Inspektoratu, planów i sprawozdań jakościowych,
  ilościowych i finansowych, stanowiących część planów Inspektoratu

INFORMACJE ZEWNĘTRZNE:

Produkty lecznicze weterynaryjne wstrzymane i wycofane z obrotu przez Głównego Lekarza Weterynarii od dnia 15 października 2010 r.

Lista załączników:
Wykaz aktów prawnych-stan na grudzień 2013 r. [546549 bajtów]
 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021