A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
Ograniczenia przyjmowania próbek do ZHW w okresie świątecznym (grudzień 2021)ASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 20212020/08/20 POWSZECHNY SPIS ROLNY [PSR 2020]Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyRozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnychZasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2Główny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Gniazdo 2019 - ćwiczenia symulacyjne ze zwalczania ASF u dzikówBREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Skład komórki merytorycznej i zadania

Zespół ds. pasz i utylizacji

Zespół ds. pasz i utylizacji

- wojewódzki inspektor weterynaryjny ds. pasz i utylizacji

tel. (091) 48 98 252

 

Zadania:
1. Kontrolowanie sposobu wykonywania zadań inspekcji weterynaryjnej przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii.
2. Kontrolowanie Powiatowych Lekarzy Weterynarii w zakresie sprawowanego nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego.
3. Przygotowywanie dla Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii projektów: decyzji, postanowień oraz odpowiedzi na skargi i wnioski;
4. Sporządzanie harmonogramów badań laboratoryjnych pasz;
5. Koordynowanie realizacji Krajowego Planu Urzędowej Kontroli Pasz przez Powiatowych Lekarzy Weterynarii;
6. Organizacja szkoleń;
7. Prowadzenie sprawozdawczości merytorycznej;
8. Przeprowadzanie kontroli wytwórni pasz w zakresie spełniania wymagań weterynaryjnych przy wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu pasz leczniczych i produktów pośrednich.
9. Koordynowanie czynności pomiędzy Podpunktem Krajowego Punktu Kontaktowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii a Powiatowymi Lekarzami Weterynarii w ramach systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i paszach ( RASFF ).
10. Wymiana informacji i współpraca z PIS, IJHARS, PIH i WIOŚ.
11. Przeprowadzanie kontroli doraźnych Powiatowych Lekarzy Weterynarii, wytwórni pasz leczniczych oraz w podmiotach sektora pasz i utylizacji na polecenie GLW lub WLW.

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021