A A A
Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
w Szczecinie

Biuletyn Informacji Publicznej
VII Ogólnopolska Konferencja Farmaceutyczna Lekarzy Weterynarii, 10-12.06.2022rDane dla osób podróżujących z Ukrainy do innych krajów członkowskich UE ze zwierzętami pies/kot/fretka i nie posiadających kompletu dokumentówWytyczne w sprawie wspólnego logo dla podmiotów prowadzących wysyłkową sprzedaż detaliczną o kategorii dostępności OTCASF - Wdrażanie wymagań Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 "Materiały z kampanii #STOP ASFWsparcie finansowe dla rolników na bioasekurację przed ASFAnaliza grypa ptaków PIWet 14.05.2021Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021BREXIT- zasady od 1 stycznia 2021Poradniki dla rolników ws. rzeźni rolniczych i uboju na użytek własnyGłówny Inspektorat Sanitarny - zalecenia w odniesieniu do żywności w związku z pandemią COVID-19Zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2BREXIT - Broszury informacyjneOd 1 listopada nowy wzór świadectwa zdrowia zwierząt dla zwierząt domowychDiagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24 hAktualne druki oświadczeń przedsiębiorcy i lekarza weterynarii w przypadku uboju z konieczności zwierzątASF - informacje dla hodowców trzody chlewnejRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świńObowiązki hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące stosowania antybiotykówWytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzikaPobieranie próbek do badań w przypadku podejrzenia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).Dobrowolny program zwalczania IBR/IPV oraz BVD-MD w stadach bydłaPRZESŁANIE I PAKOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ LABORATORYJNYCH W KIERUNKU ASF Informacja dla hodowców drobiu – w związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w PolsceBadanie kleszczy w kierunku BORELIOZYRozporządzenie MRIRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakówWytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dot. postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.

Aktualności

Rozszerzenie zakresu cennika badań laboratoryjnych

Zarządzenie nr D.110.10.2020

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Szczecinie

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie: zmian i rozszerzenia zakresu cennika badań laboratoryjnych

 

 

Zgodnie z art. 31a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 poz. 1482) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art.: 535,  art. 536 oraz art. 537 (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny), wprowadza się następujące zmiany do cennika za badania laboratoryjne:

 

§1.

 

W cenniku opłat za czynności usługowe niewynikające z ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, w tym za usługowe badania laboratoryjne nie będące badaniami urzędowymi prowadzonymi poza zadaniami Inspekcji Weterynaryjnej, powołanego zarządzeniem nr 110.13.2011 z dnia 03 października 2011 roku przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego lekarza Weterynarii w Szczecinie, wprowadza się następujące zmiany:

 

Rozszerzenie pozycji cennika:

 

Dział 13: punkt.1.  

 

Badanie próbki mięsa na użytek własny na obecność włośni metodą wytrawiania z zastosowaniem mieszadła magnetycznego.

 

 Cena 45,00 zł

 

 

§2.

 

Zmiany w cenniku wchodzą w życie z dniem 16 kwietnia 2020 r.

 

Cennik dostępny jest tutaj

 
 drukuj
100 lat Aadministracji Weterynaryjnej

Diagnostyka boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu nawet do 24h

Zatrzymaj Afrykański Pomór Świń

NSP 2021